Mitt fotogalleri"Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med maleriet så længe det ikke kan brukes i himmel eller helvete."

Edvard Munch


Men vi vanlig dødlige har bare en Iphone...

Instagram - @fuglekassa