Edvard Munch


Bøker

Tante Karen- Kvinnen bak Edvard Munch

Boken Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch handler om den kvinnen som stod bak, inspirerte, støttet og løftet frem en av verdens mest kjente kunstnere, nemlig Edvard Munch. Hennes navn var Karen Bjølstad, bedre kjent som "tante Karen".


Boken er skrevet og samlet av Torill Stokkan, og inneholder "nytt" og spennende billedmateriale fra både Edvard, hans mor, hans søsken og ikke minst hans tante Karen. 

Utgivelsen var et samarbeid mellom Victoria Forlag og Orfeus Publishing, og var en av bøkene under jubileet Munch 150. Opplag 1500. Boken er utstolgt. Det planlegges nå en revidert utgave som trolig skal ut i 2023.


Boken er støttet av Norsk kulturråd, Fredrikstad kommune og Viken/Østfold fylkeskommune.


Anene, kvinnene og livet

Anene, kvinnene og livet, 1996 - om Edvard Munchs tilhørighet i Østfold. Boken er støttet av Norsk Kulturråd og Viken/Østfold fylkeskommune. Opplag 1000. Utsolgt.Skulptur

Munchs Mødre

25. oktober 2013, På "tante Karens" fødselsdag kunne vi avduke minnesmerke Munchs Mødre. Dette kom til med innsamlede midler og gaver.

Munchs Mødre var en ide fra Torill Stokkan - ideen ble virkeliggjort av billedkunstneren Birthe Marie Løveid.

Munchs Mødre finner du på det gamle Blomstertorvet i Fredrikstad, like ved siden av Litteraturhuset.

Sokkelen ble gitt av Beer Sten AS - og plassen ble gitt av Fredriksborg Eiendom.Utstillinger

Den ene fødte ham, den andre fostret ham

Jubileumutstilling på Fredrikstad museum, i anledning Edvard Munchs 150 års jubileum 2013. Laget i samarbeid med kurator Ole Dørje (Soli Brug).Teatermanus

Munch-tablåer

Vadreteater i Fredrikstad. Bestillingsverk av Talina Hansen. Premiere hadde vi 23. oktober 2021.


Din hengivne Edvard Munch

Et stykke skrevet i samarbeid med skuespiller Ineke Brinkman. Vist på div steder i Norge, på Munch-museet og ved div ambasader og Munchs hus i Warnemünde i Tyskland.Film

Munchs Mødre

Filmen Munchs Mødre bygger blant annet på boken "Tante Karen - kvinnen bak Eddvard Munch", skrevet av Torill Stokkan.

Filmen er skapt av Lars Rasumussen og Gunnar Bjerketvedt, Karivold Film. Filmen hadde premiere på Pompidou-senteret i Paris under utstillingen "Edvard Munch - Det moderne øyet". 


Foredrag

 • Den ene fødte ham, den andre fostert ham
 • Jakteskipper Andreas Larsen Bjølstad
 • Munchs Mødre
 • Maleriet Det syke barn-  og to kvinner fra Østfold. 


Foredrag kan bestilles ved forespørsel på mail: torillstokkan@gmail.com

eller på sms: 99 000 739


Artikler 

 • Mine slott - en reisehåndbok til Norges Munch-steder. Fredrikstad -  s. 76 - 83. Støttet av Munch-museet. Oversatt til engelsk, tysk og fransk.
 • Mindre Alv, Fredrikstad museum 2012-2013 - "Utstillingen Munchs Mødre"         s. 249 - 257
 • Fredrikstad forteller 2017  "Vimpelen på taket". S. 74 - 77


Den kulturelle skolesekken

 • "I Munchs hage" - gestalter "tante Karens" stemme- Munch hus, Åsgårdstrand
 • Tante Karen" - i samarbeid med forfatter og skuespiler Andrew J.Boyle
Annet


 • Tekst til skilt og Munch-vandringer i Fredrikstad. Visit Fredrikstad
 • Delaktig i Munch-stedene. Leder Maya Nielsen, Visit Fredrikstad.
 • Tante Karens brosje, som Torill Stokkan arvet av Ineke Brinkman, ble donert til grunnsteinen til det nye MUNCH i Bjørvika. Museet åpnet 22. okotber 2021. Brosjen var en gave fra Torill Stokkan og Munch-stedet Fredrikstad.

Karen Bjølstads brosje som ble gitt som gave fra Torill Stokkan til grunnsteinen til det nye MUNCH i Bjørvika.

Grunnsteinen til det nye MUNCH i Bjørvika. Grunnsteinen ble lagt ned av Kronprinsesse Mette-Marit.

Det nye MUNCH i Bjørvika. 

Torill Stokkan foran maleriet "Vaar" (1889) av Edvard Munch.