Edvard Munch


Bøker

Tante Karen- Kvinnen bak Edvard Munch

Boken Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch handler om den kvinnen som stod bak, inspirerte, støttet og løftet frem en av verdens mest kjente kunstnere, nemlig Edvard Munch. Hennes navn var Karen Bjølstad, bedre kjent som "tante Karen".


Boken er skrevet av Torill Stokkan, og inneholder "nytt" og spennende billedmateriale fra både Edvard, hans mor, hans søsken og ikke minst hans tante Karen. 


Utgivelsen var et samarbeid mellom Victoria Forlag og Orfeus Publishing, og var en av bøkene under jubileet

Munch 150. Opplag 1500. Boken er utstolgt.


Boken er støttet av Norsk kulturråd, Fredrikstad kommune og Viken/Østfold fylkeskommune.


Anene, kvinnene og livet

I 1996 utgav Torill Stokkan boken Anene, kvinnene og livet, - om Edvard Munchs tilhørighet i Østfold. Boken ble støttet av Norsk Kulturråd og Viken/Østfold fylkeskommune. Opplag 1000. Utsolgt.Skulptur


Munchs Mødre

25. oktober 2013, På "tante Karens" fødselsdag ble minnesmerke og skulpturen Munchs Mødre avduket. 


Munchs Mødre var en ide fra Torill Stokkan - ideen ble virkeliggjort av billedkunstneren Birthe Marie Løveid,

og med hjlep av innsamlede midler fra fjern og nær.


Skulpturen Munchs Mødre finner du på det gamle Blomstertorvet i Fredrikstad, like ved siden av Litteraturhuset.

Sokkelen ble gitt av Beer Sten AS - og plassen ble gitt av Fredriksborg Eiendom.Utstillinger

Den ene fødte ham, den andre fostret ham

Jubileumutstilling på Fredrikstad museum, i anledning Edvard Munchs 150 års jubileum 2013.


Utstillingen ble laget som et samarbeid mellom Torill Stokkan, Fredrikstad museum, MUNCH og kurator Ole Dørje.Teatermanus

Munch-tablåer

Vadreteater i Fredrikstad. Bestillingsverk av Talina Hansen. Premiere hadde vi 23. oktober 2021.

Stykket ble skrevet av Torill Stokkan.


Din hengivne Edvard Munch

Et stykke skrevet av skuespiller Ineke Brinkman og Torill Stokkan.

"Din Hengivne Edvard Munch" ble satt opp på flere steder i Norge og på daværende Munch-museet. Det ble også spilt  og ved div ambasader i utlandet og i Munchs hus i Warnemünde i Tyskland.Film

Munchs Mødre

Filmen Munchs Mødre bygger blant annet på boken "Tante Karen - kvinnen bak Eddvard Munch", skrevet av Torill Stokkan.


Filmen er skapt av Lars Rasumussen og Gunnar Bjerketvedt, Karivold Film.

Filmen hadde premiere på Pompidou-senteret i Paris under utstillingen "Edvard Munch - Det moderne øyet". 


Artikler av Torill Stokkan

  • Mine slott - en reisehåndbok til Norges Munch-steder. Fredrikstad -  s. 76 - 83. Støttet av Munch-museet. Oversatt til engelsk, tysk og fransk.
  • Mindre Alv, Fredrikstad museum 2012-2013 - "Utstillingen Munchs Mødre"         s. 249 - 257
  • Fredrikstad forteller 2017  "Vimpelen på taket". S. 74 - 77


Den kulturelle skolesekken

  • "I Munchs hage" - Torill Stokkan gestalter "tante Karens" stemme- Munch hus, Åsgårdstrand
  • Tante Karen" - stykket er skrevet av Torill Stokkan i samarbeid med forfatter og skuespiler Andrew J.BoyleAnnet


  • Tante Karens brosje, som Torill Stokkan arvet av Ineke Brinkman, ble donert til grunnsteinen til det nye MUNCH i Bjørvika. Museet åpnet 22. okotber 2021. Brosjen var en gave fra Torill Stokkan og Munch-stedet Fredrikstad.
  • En av byfergene i Fredrikstad er oppkalte etter Karen Bjølstad, Edvard munchs kjære tante.  Denne byferga heter Go´vakker Karen.Karen Bjølstads brosje som ble gitt som gave fra Torill Stokkan til grunnsteinen til det nye MUNCH i Bjørvika.

Grunnsteinen til det nye MUNCH i Bjørvika. Grunnsteinen ble lagt ned av Kronprinsesse Mette-Marit.

Torill Stokkan foran byferga Go´vakker Karen.