Shared Reading Facilitator

 

 

 

"Det å skrive eller det å lese … nærmere trolldom er det ikke mulig å komme.


 Tor Åge Bringsværd

Shared Reading Facilitator - Leseguide 

 

The Reader Organisation bruker en metode og lesepraksis som er utviklet av – kalt Shared Reading. Dette er en «guidet lesing», hvor gruppens leder (heretter leseguide) velger tekster som skal leses. Leseguiden skal være trenet i å velge og matche god litteratur til gruppen, og å stille de spørsmål som kan åpne teksten og invitere med inn i lesningen.

 

Vi leser vi teksten høyt. På den måten blir tempoet senket slik at vi virkelig kan nærlese teksten og oppfatte ting som vi kanskje ellers ikke hadde lagt merke til. Samtidig skaper høytlesningen en følelse av fellesskap og personlig nærvær, fordi vi sitter samlet og lytter til en stemme som forteller. Her kan vi dele den unike og umiddelbare undring og begeistring som oppstår når man leser eller «opplever» en tekst for første gang.

 

Underveis i lesningen har vi små pauser. Pausene er til for at reflektere over teksten. Det er i pausene at samtalen omkring teksten starter.

Ofte er det tekstens handling og tema som blir diskutert, og kanskje fabulerer vi over det som skjer videre i historien. Deretter gjenopptas høytlesningen, og på denne måten veksler lesningen mellom høytlesning og samtale. Denne måten å lese på gir oss tid til fordypelse og personlig innlevelse.

 

Når vi snakker sammen om tekstene, er det ikke noe som heter ”riktige svar”. Alt teksten får oss til å tenke på, oppleve eller føle kan vi snakke om. Kanskje har en deltager et spørsmål, mens en annen deltager minnes eller opplevde noe hun eller han vil dele – mens teksten ble lest.

Det er leseguiden som har ansvar for valg av litteratur, fordeling av tekstene og av samtalen. Alle, som måtte ha lyst, bidrar til høytlesningen. Man kan også bare sitte og lytte. Det er lov. 

 

Om å lese

 

 

 "Jeg er kristen når jeg leser Augustin, hedning når jeg leser Machiavelli, revolusjonær når jeg leser Marx."

 

Trond Berg Eriksen

 

Om litteratur

 

 

"Jeg er allergisk mot riktige meninger. Riktige mennesker. Riktige strøk. Riktig litteratur. Riktig kunst. Riktige medisiner."

 

Herbjørg Wassmo