Kontakt

Torill Stokkan

torillstokkan@live.no

"Den mann som reiser alene, kan starte i dag, men den som reiser sammen med andre, må vente til andre er klare."

Henry D. Thoreau