Kontakt

Torill Stokkan


torillstokkan@gmail.com

Mobil 0047-99000739

"Den mann som reiser alene, kan starte i dag, men den som reiser sammen med andre, må vente til andre er klare."

Henry D. Thoreau


 


Sidene mine

www.torillstokkan.no

www.tantekaren.no

(under oppbygging)